Steel Wood to harmonia stylu i piękna, która w jakże subtelny sposób współgra ze sobą. Stal i drewno, które przez dekady było poddane siłom natury. Palące słońce, rzęsisty deszcz, trzaskający mróz, przeszywający wiatr odcisnęły piętno sprawiając, że drewno nabrało naturalnego piękna czasu.

Jesteśmy prężną firmą stawiająca sobie wciąż nowe wymagania. Szukając nowych inspiracji dążymy do perfekcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu łączymy stare drewno i surowy metal trafiając w oczekiwania najbardziej wyrafinowanych klientów.


Steel Wood is a harmony of style and beauty, which in subtle way harmonizes with each other. Steel and wood have been subjected to the forces of nature for decades. Burning sun, heavy rain, crackling frost and piercing wind left a mark making the wood take on the natural beauty of time.

We are a dynamic company that constantly sets new requirements. Looking for new inspiration, we strive for perfection. Thanks to many years od experience we combine old wood and raw metal, and hit to the expectations of the most sophiisticated customers.

APOLLO

Od surowych stołów industrialnych, po pełną aranżację wnętrz!

W Polsce i w Europie panuje moda na przestrzenie industrialne, łączące w sobie elementy awangardy, a nawet retro styli. Surowość, duża ilość drewna, kamienia, czy szkła, to jedne z wyznaczników wnętrz, które wpisują się w poprzemysłową idee aranżowania przestrzeni. Dużą rolę w nich odgrywają przy tym stoły. Dowiedz się, jak powinny wyglądać te z prawdziwego „industrialnego” zdarzenia! Podpowiadamy Ci również, jak zaaranżować w iście poprzemysłowym porządku całe wnętrza…


From raw industrial tables to full interior design!

In Europe and in Poland, there is a fashion for industrial spaces, combining elements of avant-garde and even retro styles. Austerity, a large amount of wood, stone or glass are some of the determinants of the interior that fit in with the post-industrial idea of ​​space arrangement. The tables play an important role in this. Find out what those from a real „industrial” event should look like! We also advise you on how to arrange whole interiors in a truly post-industrial order …

PANTEON

Minimalizm formy

Stoły w stylu industrialnym przede wszystkim nie powinny posiadać licznych zdobień. Ich konstrukcja powinna być stosunkowo masywna, oraz jak najprostsza. Dominuje zatem kształt prostokąta lub kwadratu, które uwodzą przede wszystkim swoim stoickim spokojem. Podkreślić przy tym tutaj warto również to, że stoły industrialne przypominają niekiedy monolityczne konstrukcje, zamiast tych klejonych, czy też wierconych. Osiągane jest to dzięki specjalnym zabiegom wykończeniowym oraz produkcyjnym.

Warto wiedzieć! Jeśli decydujesz się na zakup industrialnego stołu warto, abyś postawił również na dodatki w tym samym stylu, mowa o lustrach, czy świecznikach. Pamiętaj przy tym, że loftowy mebel idealnie sprawdzi się także w przestrzeni w porządku klasycznym, skandynawskim, wiejskim, nowoczesnym, awangardowym, czy rustykalnym.


Minimalism of form

Industrial-style tables should not have numerous decorations. Their construction should be relatively massive and as simple as possible. Therefore, the shape of a rectangle or square dominates, which seduce primarily with their stoic calmness. It is also worth emphasizing here that industrial tables sometimes resemble monolithic structures, instead of glued or drilled ones. This is achieved thanks to special finishing and production treatments. Good to know! If you decide to buy an industrial table, you should also put on accessories in the same style, we are talking about mirrors or candlesticks. Remember that a loft piece of furniture will also be perfect for classic, Scandinavian, rural, modern, avant-garde or rustic spaces.

WEZEN

100% naturalizm

Stół w stylu industrialny wykonany ze sklejki? Taki pomysł niestety nie może się udać. Stół industrialny musi być wykonany tylko z wysokiego jakościowego drewna, odpowiednio suszonego oraz woskowanego specjalnymi preparatami ekologicznymi. Najczęściej stosuje się surowiec lity z dużą liczbą słojów, lub z pięknym naturalnym cieniowaniem. Jeśli chodzi o rodzaj drewna, warto skłaniać się ku stołom dębowym, olchowym, czy orzechowym. Najlepiej we wnętrzach industrialnych pasują zatem drzewa o ciemnych barwach! Pamiętać jednak należy również o jeszcze jednej własności. Drewno stołów industrialnych wielokrotnie nie ma dokładnie wyrównywanych krawędzi. Delikatne naturalne krzywizny są bardzo pożądane. Tak samo jest z sękami, śladami żerowania owadów, nadgryzieniami itp. Niedoskonałość, w tym wypadku staje się atutem i nie jest utożsamiana z niedbałością wykonania, czy brakiem solidności…


100% naturalism

An industrial-style table made of plywood? Unfortunately, such an idea cannot be successful. The industrial table must be made only of high-quality wood, properly dried and waxed with special ecological preparations. The most common is a solid raw material with a large number of rings or with beautiful natural shading. When it comes to the type of wood, it is worth leaning towards oak, alder and walnut tables. Therefore, dark-colored trees fit the best in industrial interiors! However, one more property should also be remembered. The wood of industrial tables often does not have exactly aligned edges. Slight natural curves are very welcome. It is the same with knots, traces of insect feeding, bites, etc. In this case imperfection becomes an asset and is not equated with carelessness or lack of reliability …

WĘGAR

Industrialne wykończenie

Samo ciemne i masywne drewno, monolityczna konstrukcja, czy podążanie za ideą naturalizmu, nie pozwala tworzyć stołów industrialnych. Równie dobrze mogłyby być to wyroby porządku klasycznego, wiejskiego, rustykalnego, czy skandynawskiego. Jak zatem nadawany jest zatem przemysłowy charakter stołom? Wszystko dzięki pomysłowemu wykańczaniu. Nogi stołów, lub obrzeża mogą być wykonane z wysokiej jakości stali. Środek mebla może zaś odkrywać sporych rozmiarów otwór zasłonięty szkłem hartowanym. Pod nim można zaś umieszczać różnego rodzaju dodatki – liny marynistyczne, kraty metalowe, czy inne elementy stalowe kute np. w motywach roślinnych. Najbardziej niestandardowe rozwiązania mogą dotyczyć również elementów recyklingowanych. Przykład? Blat stołu stworzony ze starych litych i piękne obrobionych drzwi… Takimi pomysłami wyróżniają się jednak tylko najlepsi projektanci w Polsce i na świecie!


Industrial finish

Mere dark and massive wood, monolithic construction or following the idea of ​​naturalism do not allow you to create industrial tables. They could as well be products of the classical, rural, rustic or Scandinavian order. How, then, is the industrial character of tables given? All thanks to the ingenious finishing. Table legs or rims can be made of high-quality steel. The middle of the furniture may reveal a large opening covered with tempered glass. Under it, you can place various types of accessories – marine ropes, metal grates, or other forged steel elements, e.g. in floral motifs. The most non-standard solutions may also concern recycled elements. Example? The table top is made of old solid and beautiful machined doors … Only the best designers in Poland and in the world stand out with such ideas!

SABIK I

Stoły industrialne „Made in Poland”

Polska od lat słynie z produkcji zarówno sieciowych mebli, jak i tych najlepszych gatunkowo, które eksportowane są w różne zakątki świata. Nic dziwnego, że nasze rodzime produkty o charakterze industrialnym również podbijają serca klientów całego globu. Wystarczy zapoznać się z konstrukcjami pracowni Steel Wood, aby w mig zakochać się w przemysłowych inspiracjach wnętrzarskich. Firma ta stworzyła bowiem wyjątkowe stoły duże w modelach PANTEON, SARGAS, TYTAN, WEZEN, SMOLAK, APOLLO, WERTIKA, oraz XAVIER, a one trafiają dzisiaj nie tylko do modnych loftów i apartamentów, ale także do kancelarii prawniczych, urzędów, czy restauracji i hotelów, a także do sal konferencyjnych korporacji…

Warto zatem zauważyć, że rozpoczyna się nowa dekada, w której moda na industrialny styl mebli będzie przodował. To dlatego takie pracownie, jak Steel Wood, które posiadają cenne nagrody i wyróżnienia, np. nominacje do „Orłów Meblarstwa”, przestały koncentrować się tylko na stołach, ale które tworzą także masę unikalnych konstrukcji ogrodowych, sypialnianych, czy dekoracyjnych. Mowa o półkach, szafach, szafkach, stoliczkach kawowych, lampach drewnianych i metalowych nocnych, o lustrach, ramach dla obrazów, o świecznikach i wielu innych unikalnych dodatkach. Podkreślić przy tym warto, że najlepsze pracownie otwarte są na nowości. W jakim kierunku ona podąża? Niedługo hitem wnętrzarskim staną się proste, surowe i naturalne meble drewniane, szklane i metalowe do łazienek oraz kuchni!


Industrial tables „Made in Poland”

For years, Poland has been famous for the production of chain furniture as well as the best quality, which are exported to various corners of the world. No wonder that our indigenous industrial products also win the hearts of customers around the globe. It is enough to familiarize yourself with the constructions of the Steel Wood studio to fall in love with industrial interior design inspirations in no time. This company has created unique large tables in the PANTEON, SARGAS, TYTAN, WEZEN, SMOLAK, APOLLO, WERTIKA, and XAVIER models, and today they go not only to fashionable lofts and apartments, but also to law firms, offices, restaurants and hotels. as well as corporate conference rooms …

It is therefore worth noting that a new decade is beginning in which the fashion for the industrial style of furniture will be at the forefront. This is why such studios as Steel Wood, which have valuable awards and distinctions, such as nominations for the „Eagles of Furniture”, have ceased to focus only on tables, but which also create a lot of unique garden, bedroom and decorative structures. I am talking about shelves, wardrobes, cabinets, coffee tables, wooden and metal bedside lamps, mirrors, frames for paintings, candlesticks and many other unique accessories. It is worth emphasizing that the best studios are open to new ideas. What direction is she going? Soon, simple, raw and natural wooden, glass and metal furniture for bathrooms and kitchens will become an interior hit!

TRAWERS

Ciekawostki i porady

  • Loft oznacza z angielskiego strych lub poddasze, a oryginalny industrialny charakter wnętrz to plątanina kabli, rur, instalacji, połączona z kamieniem naturalnym, betonem, drewnem oraz szkłem. Obecnie loft to usposobienie przestronności.
  • Wnętrza industrialne mogą być tworzone nawet w kawalerkach i mieszkaniach w blokach, wszystko zależy od dodatków i mebli, a także od sposobów wykończenia wnętrz. Pamiętać należy o stosowaniu idei przestronności, a nawet open space’u.
  • Producenci płytek wyszli swoim klientom naprzeciw wprowadzając na rynek płytki imitujące beton i metal, a także drewno. Warto je dopasowywać wizualnie do zakupionych mebli.
  • Tworząc wnętrza industrialne stawiają przede wszystkim na przestronność i surową elegancję – to właśnie tym oraz naturą inspiruje się firma Steel Wood, która potrafi również „zamknąć” swoje pomysły w manufakturowych i dworskich akcentach.
  • Jeśli postawiłeś w swoim salonie na ascetyczne formy mebli, oraz surowy klimat wnętrza, ociepl pomieszczenie ciekawymi, również industrialnymi dodatkami – także z kolekcji Steel Wood – oraz pięknym i ciepłym oświetleniem sztucznym. Do łaski powracają również retro dywany. Postaw na tkaniny dekoracyjne vintage.

Trivia and tips

  • Loft means loft or attic, and the original industrial character of interiors is a tangle of cables, pipes, installations, combined with natural stone, concrete, wood and glass. Currently, loft is a disposition of spaciousness.
  • Industrial interiors can be created even in studios and flats in blocks, it all depends on accessories and furniture, as well as on interior finishing methods.
  • One should remember to use the idea of ​​spaciousness, and even open space. Tile manufacturers have met their customers by introducing tiles imitating concrete, metal, and wood. It is worth adjusting them visually to the purchased furniture.
  • When creating industrial interiors, they focus primarily on spaciousness and austere elegance – it is this and nature that inspires the company Steel Wood, which can also „close” its ideas in manufactory and court accents.
  • If you have focused in your living room on ascetic forms of furniture and the harsh atmosphere of the interior, warm the room with interesting, also industrial accessories – also from the Steel Wood collection – and beautiful and warm artificial lighting. Retro rugs are also making a comeback. Bet on vintage decorative fabrics.

Zamówienia można składać mailowo lub telefonicznie:
e-mail: info@steel-wood.pl
telefon: 797 939 706 lub 500 494 714


Orders can be placed by e-mail or by phone.
e-mail: info@steel-wood.pl
telephone: 797 939 706 or 500 494 714